آشنایی با دوره های آموزشی مالی و حسابداری

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
حسابداری ویژه ی بازار کار180 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 تا 20:30 97/12/27 محمد صادق شایسته فردارد تومان۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲,۸۵۰,۰۰۰
حسابداری ویژه ی بازار کار180 پنجشنبه 14:30 تا 20:30 سال98نامشخصدارد تومان۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲,۸۵۰,۰۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل) 70جمعه 14:30 تا 19:30 سال98نامشخصدارد تومان۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰
کارگاه حقوق و دستمزد 8جمعه 08:30 تا 16:30 97/12/27نامشخصدارد تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۶۲,۰۰۰
کارگاه تهیه صورت های مالی اساسی 18جمعه 8:30 تا 14:30 97/12/27نامشخصدارد تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان۴۷۷,۰۰۰
کارگاه تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد 10جمعه 14:30 تا 17:30 97/12/27نامشخصدارد تومان۳۴۰,۰۰۰ تومان۳۰۶,۰۰۰
کارگاه اظهارنامه ارزش افزوده و معاملات فصلی 24جمعه17:30 تا 20:30 97/12/27نامشخصدارد تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۴۲۷,۵۰۰

آشنایی با دوره حسابداری ویژه بازار کار:

دوره حسابداری  آغاز راهی است برای کسانی که دوست دارند به عنوان حسابدار جذب بازار کار شوند. در حقیقت، کسانی که هیچ آشنایی با فن حسابداری ندارند از این جا باید شروع کنند. این دوره حتی برای برخی از دانشجویان رشته‌های حسابداری، مدیریت و اقتصاد که احساس می‌کنند آنچه در دانشگاه آموخته‌اند برای جذب بازار کار کفایت نمی‌کند نیز کارگشا است. شما پس از اتمام این دوره می‌توانید و مستعد هستید به عنوان حسابدار در سازمانی استخدام شوید؛ البته نه به عنوان رئیس حسابداری؛ صرفاً به عنوان حسابدار.

ضمناً دوره جامع کاربردی حسابداری، پیش‌نیازی است برای دوره‌های پیشرفته‌

مخاطبین دوره:

 

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری و مدیریت و تمامی علاقمندان به ورود در بازار کار حسابداری

پیش نیاز:

پیشنیازی ندارد

اهداف دوره :

هدف یادیگیر مخاطبین با مهارت‌های کاربردی حسابداری و وارد شدن آنها با یادیگیری آن به بازار کار

مدت دوره:

۱۸۰ ساعت

 

موقعیت شغلی :

وارد شدن به بازار کار به عنوان حسابدار یا ماونت حسابدار و غیر……….

آموزش دوره حسابداری مکانیزه با نرم افزار هلو و سپیدار

در دوره حسابداری مکانیزه دانشجو با نرم افزار هلو و سپیدار و یا هما ن همکاران سیستم کاربرد آن در واحد حسابداری آشنا می شود. در مجتمع فنی تهران – نمایندگی انقلاب سعی بر این داریم که علاوه بر آشنایی با تمام منوهای نرم افزار هلو و گزارشگیری های مربوط به آن شما را با توابع و فرمول های اکسل در حسابداری نیز آشنا نماییم. این دوره یک دوره تکمیلی می باشد که دانشجویان جهت ورود به بازار کار  نیازمند آشنایی با این قوانین و آیین نامه ها می باشند.

مخاطبین دوره:

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری و مدیریت و تمامی علاقمندان به ورود در بازار کار حسابداری

پیش نیاز:

ندارد

اهداف دوره :

هدف یادیگیر مخاطبین با مهارت‌های کاربردی حسابداری و وارد شدن آنها با یادیگیری آن به بازار کا ر

مدت دوره:

۷۰ ساعت

موقعیت شغلی :

وارد شدن به بازار کار به عنوان حسابدار یا ماونت حسابدار و غیر……….

آشنایی با دوره های کارگاهی:

مخاطبین دوره:

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری و مدیریت و تمامی علاقمندان به ورود در بازار کار حسابداری

 

پیش نیاز:

حسابداری

اهداف دوره :

هدف یادیگیر مخاطبین با مهارت‌های کاربردی حسابداری و وارد شدن آنها با یادیگیری آن به بازار کا ر و جزئیات قوانین و مقررات مرتبط به دوره حسابداری

 

مدت دوره:

بستگی به کارگاهی که انتخاب میکنید دارد

 

موقعیت شغلی :

وارد شدن به بازار کار به عنوان حسابدار یا ماونت حسابدار و غیر……….

حسابداری ویژه بازار کار

آشنایی با دوره حسابداری ویژه بازار کار:

دوره حسابداری  آغاز راهی است برای کسانی که دوست دارند به عنوان حسابدار جذب بازار کار شوند. در حقیقت، کسانی که هیچ آشنایی با فن حسابداری ندارند از این جا باید شروع کنند. این دوره حتی برای برخی از دانشجویان رشته‌های حسابداری، مدیریت و اقتصاد که احساس می‌کنند آنچه در دانشگاه آموخته‌اند برای جذب بازار کار کفایت نمی‌کند نیز کارگشا است. شما پس از اتمام این دوره می‌توانید و مستعد هستید به عنوان حسابدار در سازمانی استخدام شوید؛ البته نه به عنوان رئیس حسابداری؛ صرفاً به عنوان حسابدار.

ضمناً دوره جامع کاربردی حسابداری، پیش‌نیازی است برای دوره‌های پیشرفته‌

مخاطبین دوره:

 

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری و مدیریت و تمامی علاقمندان به ورود در بازار کار حسابداری

پیش نیاز:

پیشنیازی ندارد

اهداف دوره :

هدف یادیگیر مخاطبین با مهارت‌های کاربردی حسابداری و وارد شدن آنها با یادیگیری آن به بازار کار

مدت دوره:

۱۸۰ ساعت

 

موقعیت شغلی :

وارد شدن به بازار کار به عنوان حسابدار یا ماونت حسابدار و غیر……….

حسابداری مکانیزه یا نرم افزار

آموزش دوره حسابداری مکانیزه با نرم افزار هلو و سپیدار

در دوره حسابداری مکانیزه دانشجو با نرم افزار هلو و سپیدار و یا هما ن همکاران سیستم کاربرد آن در واحد حسابداری آشنا می شود. در مجتمع فنی تهران – نمایندگی انقلاب سعی بر این داریم که علاوه بر آشنایی با تمام منوهای نرم افزار هلو و گزارشگیری های مربوط به آن شما را با توابع و فرمول های اکسل در حسابداری نیز آشنا نماییم. این دوره یک دوره تکمیلی می باشد که دانشجویان جهت ورود به بازار کار  نیازمند آشنایی با این قوانین و آیین نامه ها می باشند.

مخاطبین دوره:

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری و مدیریت و تمامی علاقمندان به ورود در بازار کار حسابداری

پیش نیاز:

ندارد

اهداف دوره :

هدف یادیگیر مخاطبین با مهارت‌های کاربردی حسابداری و وارد شدن آنها با یادیگیری آن به بازار کا ر

مدت دوره:

۷۰ ساعت

موقعیت شغلی :

وارد شدن به بازار کار به عنوان حسابدار یا ماونت حسابدار و غیر……….

دوره های کارگاهی

آشنایی با دوره های کارگاهی:

مخاطبین دوره:

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری و مدیریت و تمامی علاقمندان به ورود در بازار کار حسابداری

 

پیش نیاز:

حسابداری

اهداف دوره :

هدف یادیگیر مخاطبین با مهارت‌های کاربردی حسابداری و وارد شدن آنها با یادیگیری آن به بازار کا ر و جزئیات قوانین و مقررات مرتبط به دوره حسابداری

 

مدت دوره:

بستگی به کارگاهی که انتخاب میکنید دارد

 

موقعیت شغلی :

وارد شدن به بازار کار به عنوان حسابدار یا ماونت حسابدار و غیر……….