آشنایی با دوره های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره روز ساعت برگزاری استاد تخفیف تاریخ شروع مبلغ
دوره آموزشی زبان انگلیسی EPT متخص متقاضیان دکترایکشنبه ، سه شنبه17:30-20:30میثم برهان فردارد97/12/14 تومان۷۴۰,۰۰۰ تومان۶۶۶,۰۰۰
آمادگی آزمون آیلتسدوشنبه و چهارشنبه17:30-20:30نامشخصدارد97/12/15 تومان۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان۹۱۳,۵۰۰
IELTS speaking & writingجمعه14:30-20:30نامشخصدارد97/12/10 تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۵,۰۰۰
IELTS Listening & Readingپنج شنبه16:00-13:00نامشخصدارد97/12/09 تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۵,۰۰۰
انگلیسی در تجارت و بازرگانی (مقدماتی )پنج شنبه13:00 -10:00پیام نوروزیدارد97/12/16 تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۴۰,۰۰۰

آشنایی با دوره:EPT

EPT آزمونی برای ارزیابی مهارت زبان انگلیسی داوطلبان می باشد و مخفف English Proficiency Test است.

آزمون EPT  ویژه داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی است و توسط همین دانشگاه به منظور سنجش سطح زبان عمومی متقاضیان آن برگزار می گردد. تمامی دانشجویان دکتری این دانشگاه در صورت دارا نبودن مدرک بین المللی زبان انگلیسی با نمره تعیین شده توسط دانشگاه ، موظف به شرکت در آزمون EPT و کسب حداقل نمره قبولی در آن هستند.

آزمون EPT  از سال ۸۶ شروع و به طور منظم در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردیده است. از ابتدا، این آزمون به صورت فصلی برگزار میگردید، اما از اردیبهشت ۹۲ تا کنون هر ماه برگزار شده است.

مخاطبین دوره:

داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد

پیشنیاز:

ندارد

اهداف دوره:
کسب نمره مطلوب در آزمون زبان دکتری EPT، یکی از دغدغه‌های اصلی داوطلبان آزمون دکتری و دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد

مدت دوره:

۴۵ساعت

EPT

آشنایی با دوره:EPT

EPT آزمونی برای ارزیابی مهارت زبان انگلیسی داوطلبان می باشد و مخفف English Proficiency Test است.

آزمون EPT  ویژه داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی است و توسط همین دانشگاه به منظور سنجش سطح زبان عمومی متقاضیان آن برگزار می گردد. تمامی دانشجویان دکتری این دانشگاه در صورت دارا نبودن مدرک بین المللی زبان انگلیسی با نمره تعیین شده توسط دانشگاه ، موظف به شرکت در آزمون EPT و کسب حداقل نمره قبولی در آن هستند.

آزمون EPT  از سال ۸۶ شروع و به طور منظم در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردیده است. از ابتدا، این آزمون به صورت فصلی برگزار میگردید، اما از اردیبهشت ۹۲ تا کنون هر ماه برگزار شده است.

مخاطبین دوره:

داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد

پیشنیاز:

ندارد

اهداف دوره:
کسب نمره مطلوب در آزمون زبان دکتری EPT، یکی از دغدغه‌های اصلی داوطلبان آزمون دکتری و دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد

مدت دوره:

۴۵ساعت

English pre-intermediate
English intermediate
English Upper intermediate
English Advanced