آشنایی با دوره های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره روز ساعت برگزاری استاد تخفیف تاریخ شروع مبلغ
IELTS speaking & writingجمعه14:30-20:30نامشخصدارد98/02/20 تومان۶۱۲,۰۰۰ تومان۵۵۰,۸۰۰
IELTS Listening & Readingپنج شنبه16:00-13:00نامشخصدارد98/02/12 تومان۶۱۲,۰۰۰ تومان۵۵۰,۸۰۰
آمادگی آزمون آیلتسدوشنبه و چهارشنبه17:30-20:30نامشخصدارد98/02/18 تومان۱,۱۱۶,۰۰۰ تومان۱,۰۰۴,۴۰۰
انگلیسی در تجارت و بازرگانی (مقدماتی )دوشنبه ها17:30-20:30نامشخصدارد تومان۵۲۲,۰۰۰ تومان۴۱۷,۶۰۰

آشنایی با دوره:EPT

EPT آزمونی برای ارزیابی مهارت زبان انگلیسی داوطلبان می باشد و مخفف English Proficiency Test است.

آزمون EPT  ویژه داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی است و توسط همین دانشگاه به منظور سنجش سطح زبان عمومی متقاضیان آن برگزار می گردد. تمامی دانشجویان دکتری این دانشگاه در صورت دارا نبودن مدرک بین المللی زبان انگلیسی با نمره تعیین شده توسط دانشگاه ، موظف به شرکت در آزمون EPT و کسب حداقل نمره قبولی در آن هستند.

آزمون EPT  از سال ۸۶ شروع و به طور منظم در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردیده است. از ابتدا، این آزمون به صورت فصلی برگزار میگردید، اما از اردیبهشت ۹۲ تا کنون هر ماه برگزار شده است.

مخاطبین دوره:

داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد

پیشنیاز:

ندارد

اهداف دوره:
کسب نمره مطلوب در آزمون زبان دکتری EPT، یکی از دغدغه‌های اصلی داوطلبان آزمون دکتری و دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد

مدت دوره:

۴۵ساعت

EPT

آشنایی با دوره:EPT

EPT آزمونی برای ارزیابی مهارت زبان انگلیسی داوطلبان می باشد و مخفف English Proficiency Test است.

آزمون EPT  ویژه داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی است و توسط همین دانشگاه به منظور سنجش سطح زبان عمومی متقاضیان آن برگزار می گردد. تمامی دانشجویان دکتری این دانشگاه در صورت دارا نبودن مدرک بین المللی زبان انگلیسی با نمره تعیین شده توسط دانشگاه ، موظف به شرکت در آزمون EPT و کسب حداقل نمره قبولی در آن هستند.

آزمون EPT  از سال ۸۶ شروع و به طور منظم در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردیده است. از ابتدا، این آزمون به صورت فصلی برگزار میگردید، اما از اردیبهشت ۹۲ تا کنون هر ماه برگزار شده است.

مخاطبین دوره:

داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد

پیشنیاز:

ندارد

اهداف دوره:
کسب نمره مطلوب در آزمون زبان دکتری EPT، یکی از دغدغه‌های اصلی داوطلبان آزمون دکتری و دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد

مدت دوره:

۴۵ساعت

English pre-intermediate
English intermediate
English Upper intermediate
English Advanced