توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
PHP & MySQL Web Development60جمعه14:30 - 20:3098/06/15دارد تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۱,۰۰۰
Web Design Pack172جمعه08:30 الی 14:3098/06/01دارد تومان ۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۹,۶۰۰
Web Design Pack172یک شنبه و سه شنبه17:30 الی 20:3098/06/05دارد تومان ۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۹,۶۰۰
word press & woocommerce Essential training45پنجشنبه14:30 الی 19:3098/07/01دارد تومان ۷۷۵,۰۰۰ تومان ۶۹۷,۵۰۰
Laravel40شنبه و چهارشنبه17:30 الی 20:3098/05/30دارد تومان ۱,۰۵۶,۰۰۰ تومان ۹۵۰,۴۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)45پنجشنبه14:30 - 20:3098/06/21دارد تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸۹۱,۰۰۰
ReactJS50نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۱۲,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۶,۵۰۰
User Interface Designer25نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۴۱۴,۰۰۰ تومان ۳۷۲,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Java SE 8 programming50شنبه - دوشنبه08:30-14:3098/06/11نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۷۲۰,۰۰۰
Android Pack70یکشنبه ، سه شنبه09:00-14:0098/05/31نامشخصدارد تومان ۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۹۳,۵۰۰
advanced android development50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
+Network30یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3098/06/24نامشخصدارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3098/06/12نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۷۲۷,۲۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:3098/06/11نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۶۴۶,۴۰۰
Excel پیشرفته24پنجشنبه14:30-20:3098/06/21نا مشخصدارد تومان ۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰۲,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
C#Programming60پنج شنبه14:30-20:3098/06/21نامشخصدارد تومان ۷۲۴,۰۰۰ تومان ۶۵۱,۶۰۰
++C60یکشنبه - سه شنبه08:30-14:3098/05/31نامشخصدارد تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰
Microsoft ASP.Net MVC60پنج شنبه14:30-20:30نامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
programming with python60پنجشنبه14:30 تا 8:3098/06/21نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50یکشنبه - سه شنبه20:30 - 17:3098/6/12نامشخصدارد تومان ۸۲۰,۰۰۰ تومان ۷۳۸,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I50یکشنبه - سه شنبه20:30 - 17:3098/6/12نامشخصدارد تومان ۸۱۰,۰۰۰ تومان ۷۲۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی50پتج شنبه- 20:30- 14:3098/6/21دارد تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۷۷۴,۰۰۰
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120پتج شنبه17:30-20:3098/6/21دارد تومان ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد مبلغ
MS Project45یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:3098/06/10داردمصطفی خرادپور تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:3098/06/10داردمصطفی خرادپور تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i24هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۶۷۰,۰۰۰ تومان ۶۰۳,۰۰۰
متلب مقدماتی32هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۵۳۰,۰۰۰ تومان ۴۷۷,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزار Arc GIS مقدماتی30یک شنبه - سه شنبه17:30:20:3098/6/17نا مشخصنامشخص تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180یک شنبه-سه شنبه17:30 الی 20:3098/6/5نامشخصدارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180پنج شنبه14:30 الی 20:3098/6/21نامشخصدارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری خدماتی50پنج شنبه14:30 الی 20:3098/6/21نامشخصدارد تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۷۳,۰۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70پنج شنبه17:30 الی 20:3098/6/14نامشخصدارد تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۷,۰۰۰
حسابداری بازرگانی40هماهنگی با کارشناس17:30 الی 20:3098/6/8نامشخصدارد تومان ۷۸۰,۰۰۰ تومان ۷۰۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
بیت کوین و سرمایه گذاری ارز در بازارهای مجازی32پنجشنبه14:30 - 08:3098/6/17نامشخص10% تومان ۹۶۳,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۴۰۰
دوره جامع مدیریت بازاریابی دیجیتال50پنجشنبه14:00 - 19:0098/6/17نامشخص10% تومان ۱,۸۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138شنبه - چهارشنبه17:30 - 20:3098/6/14نامشخصدارد تومان ۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۲,۴۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
اتوکد دوبعدی60پنجشنبه20:30 - 14:3098/6/14نا مشخصدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۷۳۹,۸۰۰
اتوکد دوبعدی60یکشنبه و سه شنبه16:30-20:3098/6/24جلالیدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۷۳۹,۸۰۰
پکیج تری دی مکس و ویری130پنجشنبه9:30_14:3098/6/14جلالیدارد تومان ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۷,۵۰۰
پکیج تری دی مکس و ویری130شنبه - چهارشنبه16:30-20:3098/6/20جلالیدارد تومان ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۷,۵۰۰
فتوشاپ برای معماری30هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبا هماهنگی دپارتماننا مشخصدارد تومان ۶۸۷,۰۰۰ تومان ۶۱۸,۳۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
کافی شاپ فشردهیک هفتهدوشنبه الی سه شنبه14:30 تا 10:3098/05/21نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
کاست کنترلسه هفتهروزهای زوج14:30 تا 10:3098/05/26نامشخصدارد تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
کافی شاپیک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3098/06/02نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهپنجشنبه10:30 تا 16:3098/06/14نامشخصدارد تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰
کافی شاپیک ماه و نیمجمعه10:30 تا 15:3098/06/01نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهیکشنبه و سه شنبه10:30 تا 15:3098/05/27نامشخصدارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3098/06/28نامشخصدارد تومان ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۰,۰۰۰
باریستایک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3098/06/03نامشخصدارد تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزسه شنبه و چهارشنبه10:30 تا 15:3098/06/12نامشخصدارد تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
متصدی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه20:30 تا 16:3098/06/06نامشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
کافی شاپ فشردهیک هفتهدوشنبه الی سه شنبه14:30 تا 10:3098/05/21نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
کاست کنترلسه هفتهروزهای زوج14:30 تا 10:3098/05/26نامشخصدارد تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
کافی شاپیک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3098/06/02نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهپنجشنبه10:30 تا 16:3098/06/14نامشخصدارد تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰
کافی شاپیک ماه و نیمجمعه10:30 تا 15:3098/06/01نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهیکشنبه و سه شنبه10:30 تا 15:3098/05/27نامشخصدارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3098/06/28نامشخصدارد تومان ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۰,۰۰۰
باریستایک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3098/06/03نامشخصدارد تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزسه شنبه و چهارشنبه10:30 تا 15:3098/06/12نامشخصدارد تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
متصدی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه20:30 تا 16:3098/06/06نامشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰
نام دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
English Intermediate 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه18:00_19:45با هماهنگی دپارتماننامشخص10 تومان ۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳۱۰,۵۰۰
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه15:00-16:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Family & Friends 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه11-12:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲۴۳,۰۰۰
Family & Friends 3شنبه-دوشنبه-چهارشنبه11-12:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Family & Friends 5شنبه-دوشنبه-چهارشنبه13:00-14:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Free Converstion 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه15:00-16:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۱۶,۵۰۰ تومان ۲۸۴,۸۵۰
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه15:00-16:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
English Beginner 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه17:30 - 20:30تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۳۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۶۰۰
English Pre-intermediate1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه17:30 - 20:30تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳۱۰,۵۰۰
Pockets1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه09-10:45تیر 98نامشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
English Beginner 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه11-12:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۳۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۶۰۰
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه13:00-14:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه13:00-14:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Little Pocketsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه09-10:45تیر 98نامشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
First Friendsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه09-10:45تیر 98نامشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته84چهارشنبه09:00 الی 14:0098/07/10ناهید لشگردارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته84پنج شنبه09:00 الی 14:0098/07/11نا مشخصدارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰
نقاشی کودکان20یک شنبه - سه شنبه10:00_12:0098/06/12نا مشخصدارد تومان ۲۸۸,۰۰۰ تومان ۲۵۹,۲۰۰
نقاشی روی پارچه42یک شنبه - سه شنبه17:30 - 20:3098/06/12نا مشخصدارد تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۷۳,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192دوشنبه-چهارشنبه09:00-13:0098/06/11نا مشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:0098/06/12ناهید لشگردارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84جمعه09:00 الی 14:0098/06/08نا مشخصدارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192پنج شنبه09:00 الی 14:0098/06/14نا مشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۱۰,۰۰۰