تعالی و نو آوری با انقلاب پلاس +

امکانات سایت انقلاب پلاس

ما به صورت کاملا رایگان منابع آموزشی مورد نظر شما را جمع آوری کرده و در اختیار شما قرار می دهیم

کادر انقلاب پلاس

بنیانگذار و مدیر عامل مجموعه آموزشی انقلاب پلاس

مهندس علی پاک نیت, مدیر عامل

معاونت آموزش مجموعه آموزشی انقلاب پلاس

مهندس بهاره قادری, معاونت

معاون فناوری اطلاعات مجموعه آموزشی انقلاب پلاس

مهندس سارا بیات, معاونت