شایستگی

شایستگی اساتید همکار با انقلاب پلاس از اولویت های اصلی ماست

مرحله بعد

درخواست

درخواست همکاری و رزومه خود را برای کارشناسان ما ارسال کنید

مرحله بعد

بررسی اطلاعات

هیئت علمی انقلاب پلاس رزومه ارسالی اساتید را با دقت فراوان بررسی خواهند کرد

مرحله بعد

شروع همکاری

با اتمام پروسه بررسی ، به اساتید منتخب برای همکاری و نحوه شروع تدریس اطلاع رسانی خواهد شد

ثبت نام‌آنلاین دانش آموزان

با تشکر، فرم شما با موفقیت ارسال شد.
با عرض پوزش فرم شما با موفقیت ارسال نشد. لطفا مجددا سعی نمایید.