معرفی دوره های آموزشی بورس

2022-02-15T21:15:11-01:00

معرفی دوره های آموزشی بورس بورس اوراق بهادار به شرکت ها کمک می کند تا پول جمع آوری کنند تا بتوانند تجارت خود را توسعه دهند. هنگامی که یک شرکت برای اولین بار تصمیم می گیرد سهام خود را در بورس عرضه کند و سهام خود را در یک عرضه اولیه به عموم بفروشد ، معمولاً از سرمایه ای که از سرمایه گذاران علاقه مند دریافت می کند برای گسترش عملیات خود، انجام تحقیق و توسعه، افزایش آگاهی مشتریان از طریق بازاریابی استفاده می کند. ، یا برای سایر موارد حیاتی برای رشد بلندمدت میپردازد‌.  سرمایه گذاران می توانند از بورس اوراق بهادار برای [...]