معرفی زبان برنامه نویسی Delphi/object pascal

2022-02-14T16:03:47-01:00

معرفی زبان برنامه نویسی Delphi/object pascal در این‌مقاله می خواهیم به معرفی زبان برنامه نویسی Delphi/object pascal بپردازیم:زبان دلفی Delphi چیست ؟دلفی یک زبان برنامه نویسی همه منظوره است. به عنوان یکی از فرزندان پاسکال، تایپ و خصوصیات نحوی قوی خود را از زبان پاسکال اصلی که توسط نیکلاوس ویرث در اوایل دهه 1970 توسعه یافت، استخراج می‌کند، اما به طور بی‌حسی، به استاندارد ISO پاسکال مربوط می‌شود (یعنی یک ابر مجموعه نیست). در طول دهه‌های گذشته، دلفی تکامل یافته است و اکنون دارای ویژگی‌هایی است که آن را به یک زبان برنامه‌نویسی مدرن تبدیل می‌کند که قادر به ساخت نرم‌افزار حرفه‌ای در چندین [...]