معرفی زبان برنامه نویسی Rubi

2022-02-15T17:59:15-01:00

معرفی زبان برنامه نویسی Rubi در این مقاله می خواهیم به معرفی زبان برنامه نویسی Rubi به شما بپردازیم پس اگر به زبان های برنامه نویسی علاقه مندید و اطلاعاتی در مورد روبی ندارید ، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید ، معرفی زبان برنامه نویسی Rubi   و رشد روبی از زمان انتشار عمومی خود در سال 1995، روبی کدگذاران اختصاصی را در سراسر جهان جذب کرده است. در سال 2006، روبی به استقبال گسترده دست یافت. با گروه‌های کاربر فعال تشکیل‌شده در شهرهای بزرگ جهان و کنفرانس‌های مرتبط با روبی با ظرفیت کامل. زبان Ruby-Talk، لیست پستی اولیه برای بحث در مورد [...]